Седмична игра

седмична играПравила на играта


*Всеки участник получава баланс от 50 точки в началото на всеки месец


*Може да заложите не повече от 10 точки на среща

*Към всеки залог трябва да има прогноза с анализ с не по-малко от 70 думи

*Всяка прогноза трябва да бъде пусната поне 6 часа преди началото на срещата

*В края на всеки месец победителят бива избран на база максимален брой точки получени през месеца

Включени срещи:

[betpress_featured]

 
 

 

 

 

[betpress_leaderboards]